• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Lista odabranih korisnika za dodjelu poljoprivredne mehanizacije

Na Javni poziv za subvencioniranje i dodjelu poljoprivredne mehanizacije i/ili pumpi za navodnjavanje na području općine Hadžići prijavilo se 54 osobe. Komisija za dodjelu mehanizacije izvršila je uvid u pristigle prijave, evidentirala stanje na terenu te sačinila zapisnik da sljedeći korisnici ispunjavaju uslove Javnog poziva:

KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA MOTOKULTIVATORE OD 10 KS

Bajrić Amela, Lihovac Safet, Sadiković Amela, Isić Meho, Tabak Selma, Mulagić Elvedina, Masleša Meho, Krbezlija Enver, Čičko Dženan i Kustura Fikret.

KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA MOTOKULTIVATORE OD 7 KS

Zolotić Safet, Muhibić Sulejman, Arnaut Avdo, Čukaz Armin, Tufo Sedik, Lihovac Zahid, Ramić Almasa, Čičko Nusret, Odobašić Ahmed, Husanović Muamel, Birdžo Sead, Beganović Esman, Bosnić Nedžib, Vatrić Zejnil i Bužo Mehemed.

KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA MOTOKOPAČICE

Bužo Nasir, Balić Amira, Smajević Nasiha, Golubić Sulejmen, Fatić Džemil, Bužo Edin, Imamović Nasir, Saka Armen, Čomor Vahidin, Dedović Mevlija, Ejubović Fikret, Bajrić Asim, Durić Ahmed, Džanković Tarik, Fatić Salko, Sakić Midhat, Fazlić Kenan, Hujić Emir i Džeko Samija.

Odabrani korisnici će naknadno biti informisani o terminu potpisivanja ugovora.