Vodosnabdijevanje na vrhu liste prioriteta Općine Hadžići

Građevinska sezona na području naše općine počela je realizacijom kapitalnih infrastrukturnih projekata. Pored onih iz oblasti saobraćaja u fokusu je vodosnabdijevanje. U toku je izgradnja vodovodnog sitema za Lokve, Crepljane i Kasatiće. Izgradnjom dva nova rezervoara kapaciteta 250 m3 vodosnabdijevanje naselja Lokve, Crepljani i Kasatići neće više biti ugroženo.

76706867_2560990167316979_5073373850033455104_o

Radi se o složenom sistemu kojim se voda uzima sa izvorišta Krupa i sistemom pumpi dovodi u rezervoare, a do korisnika će dolaziti slobodnim padom.

76954916_2560991247316871_4283682595847274496_o 77265467_2560990683983594_3667789680079798272_o

Trasa je duga 2,2 kilometra. Do sada je okončano 1,2 kilometra potisnih i prelivnih cjevovoda. Radove izvodi preduzeće „Bujice“ d.o.o. Konjic. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju KS, a finansira Općina Hadžići i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo.
„U našem planu ovo je prioritetan projekat. Vode će biti dovoljno za 4.000 stanovnika ovih naselja te za potrebe turističkog naselja u Crepljanima. Uporedo sa ovim poslom rješavamo pitanje izgradnje fekalnog kolektora u naselju Kasatići. Većina posla je završena osim nekih 350 metara kroz samo naselje. Nadam se da ćemo i to ubrzo završiti“, kazao je načelnik Ejubović.

78651523_2560990787316917_9156120081724342272_o
S ciljem rješavanja problema nedostatka vode i zamućenja glavnih izvorišta sa kojih se pitkom vodom snabdijevaju građani općine Hadžići, JKP „Komunalac“ Hadžići dobio je nalog da ispita nekoliko potencijalnih lokacija sa novim količinama vode.

78639808_2560990213983641_6312107890681315328_o

Također radi se i na uključivanju u sistem vodosnabdijevanja novog izvorišta pitke vode pronađenog u blizini KSIRC-a čiji je kapacitet 50 litara po sekundi.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0