Vizija Općine Hadžići

Općina Hadžići će težiti razvoju koji će obezbjediti uslove za izgradnju industrijsko-energetskih i turističkih kapaciteta, proizvodnju zdrave hrane uz poštivanje svih standarda zaštite životne sredine sa ciljem da postane ekološki zaštićena općina, ugodna za život svih njenih stanovnika.

Politika kvaliteta

Fontana_Mehmed_Skopljak_2013_1