Važno obavještenje za kandidate –podnosioce prijava na javni poziv za prijem lica VSS na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

Na zvaničnoj web stranici općine Hadžići (www.hadzici.ba) na dan 20.03.2020 godine objavljen je javni poziv za prijem 17 lica VSS na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Tekst javnog poziva istog dana, petak (20.03.2020. godine) objavljen je takođe i u dnevnom listu Oslobođenje, Sarajevo.

U povodu novonastale situacije vezane za Corona virus, obavještavaju se kandidati da nisu obavezni pribaviti dokument – dokaz da kandidat  nema ostvaren radni staž preko jedne godine, nakon stečenog visokog obrazovanja (potvrda – uvjerenje Federalnog zavoda za PIO/MIO ukoliko kandidat nema ostvarenog staža uopšte  ili Uvjerenje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji  Federalnog zavoda PIO/MIO  i potvrda ranijeg poslodavca  da kandidat nije radio na poslovima sa visokom stručnom spremom ukoliko kandidat ima ostvaren radni staž).

U slučaju sumnje ili saznanja vezana za ovaj dokumenat kod izabranog kandidata, općina će po službenoj dužnosti pribaviti taj dokument te prema rezultatima istog utvrditi status „izabranog“ kandidata.

 

                                                                                    Služba za opću upravu, društvene

                                                                               djelatnosti i zajedničke poslove

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0