U četvrtak 27. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Na osnovu člana 57. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići, predsjedavajući Općinskog vijeća Adi Kalem saziva 27. sjednicu za četvrtak, 20.06.2019. godine u 10:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Sale za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114).

Predložen je slijedeći dnevni red: Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće (Pazarić, Hadžići,Tarčin, Gornji Zovik); Odluka o potvrđivanju imenovanja člana Skupštine JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići – Prijedlog; Informacija o stanju u oblasti bespravne gradnje na području općine Hadžići; Informacija o stanju sporta u općini Hadžići za 2018. godinu; Informacija o stanju poljoprivrede na području općine Hadžići; Informacija o unutrašnjoj organizaciji i stanju kadrova općinskih službi za upravu Općine Hadžići i Kabinetu Općinskog načelnika; Informacija o ostvarivanju socijalne zaštite na području općine Hadžići za 2018. godinu; Informacija o ostvarivanju dječije zaštite i zaštite civilnih žrtava rata; Informacija o radu KJKP „GRAS“ Sarajevo na području općine Hadžići za 2018. godinu; Informacija o aktivnostima Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo na realizaciji Plana ulaganja u elektroenergetske objekte u 2018. godinu i Prijedloga Plana ulaganja u elektroenergetske objekte za 2019. godinu na području općine Hadžići; Informacija o radu KJKP „Toplane – Sarajevo“ za 2018. godinu i Plan aktivnosti za 2019. godinu; Rješenja imovinsko – pravne službe: Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0