U četvrtak 16. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Na osnovu člana 56. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići, predsjedavajući Senad Kovačević saziva 16. sjednicu za četvrtak (29.3.2018.godine) u 10:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Sale za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114). Na Dnevnom redu je 11 tačaka: Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period 01.01.-31.12.2017. godine i Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja – završnog računa Budžeta Općine Hadžići za 2017. godinu – Prijedlog; Finansijski izvještaj i izvještaj o radu JU „Kulturno – sportski i rekreacioni centar“ Hadžići za 2017. godinu; Plan i program JU „Kulturno – sportski i rekreacioni centar“ Hadžići za 2018. godinu; Informacija o ugroženosti teritorije općine Hadžići minsko – eksplozivnim i neeksplodiranim ubojnim sredstvima; Informacija o dodjeli stipendija za školsku 2017/2018. godinu; Informacija o stanju zdravstvene zaštite na području općine Hadžići; Informacija o aktivnostima Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo na realizaciji Plana ulaganja u elektroenergetske objekte u 2017. godini i Nacrta Plana ulaganja u elektroenergetske objekte u 2018. godini na području općine Hadžići; Informacija o radu KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo na području općine Hadžići za 2017. godinu; Informacija o aktivnostima KJKP „RAD“ u 2017. godini i plan aktivnosti za 2018. godinu na području općine Hadžići; Rješenja imovinsko – pravne službe: Odluka o kupovini zemljišta – Cvijetić Emina – Prijedlog te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0