TAKMIČENJE IZ INFORMATIKE

U četvrtak, 22.03.2018.godine u prostorijama Osnovne škole „Hadžići“  održano je takmičenje iz informatike.  Učestvovale sve osnovne škole sa područja općine Hadžići.  Svaku  školu je predstavljala ekipa od tri člana. Maksimalan broj bodova koji se mogao osvojiti je 100 bodova.

Rezultati takmičenja su sljedeći:

1.mjesto OŠ „Hadžići“ sa osvojenih 100 bodova;

2.mjesto OŠ“9.maj“ sa osvojenih 75 bodova;

3.mjesto OŠ „6.mart“ sa osvojenih 42,5 bodova;

4.mjesto OŠ“Hilmi efendija Šarić“ sa osvojenih 40 bodova.

Nastavnici koji su pripremali učenike su: Šošić Nasiha,Kabulović Mediha, Salihović Mehmedalija,Horman Adnan. Predsjednik komisije je bio Džeko Ševkija. Učenici su tom prilikom dobili i nagrade.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0