Sutra 18. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići Senad Kovačević sazvao je 18. redovnu sjednicu za petak, 06.07.2018. godine u 10:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Sale za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114). Na dnevnom redu je 14 tačaka:  Odluka o izmjenama o dopunama Budžeta Općine Hadžići za 2018. godinu,Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Hadžići, Izbor i imenovanja, Informacija o stanju u oblasti bespravne gradnje na području općine Hadžići, Informacija o stanju poljoprivrede na području općine Hadžići, Informacija o ostvarivanju socijalne zaštite na području općine Hadžići za 2017. godinu, Informacija o ostvarivanju dječije zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, Odluke o razrješenju i imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Hadžići, Informacija o stanju sporta na području općine Hadžići za 2017. godinu, Informacija o stanju kulture na području općine Hadžići za 2017. godinu, Informacija o unutrašnjoj organizaciji i stanju ljudskih resursa u općinskom organu uprave općine Hadžići, Izvještaj o realizaciji Zaključaka Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-01-2-9117/17 i broj: 01-01-2-3350/2018, Rješenja imovinsko – pravne službe te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0