Rješavanje problema građana Mjesne zajednice Raštelica

Postupajući po zahtjevu građana Mjesne zajednice Raštalica načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović i predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići Adi Kalem održali su danas hitan sastanak sa predstavnikom Autocesta Federacije BiH Erminom Handžarom. Sastanku je prisustvovao i predstavnik preduzeća Euroasfalt Mašić Senad kao izvođač radova na dionici autoceste na Koridoru Vc od Tarčina do prevoja Ivan.

Putevi_2020_8

Ejubović i Kalem su prenijeli probleme s kojima se susreću građani Mjesne zajednice Raštelica, a odnose se na uništvanje lokalnih saobraćajnica prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice autoputa Tarčin-prevoj Ivan.

Putevi_2020

Dogovoreno je da se što prije potpiše sporazum između Autocesta FBiH, Općine Hadžići i izvođača radova preduzeća Euroasfalt o sanaciji i rekonstrukciji lokalnih puteva po okončanju pomenutih radova. Također, dogovorena je i izgradnja potpuno nove servisne saobraćajnice Vukovići-Džanići-Raštelica sa priključkom na magistralni put M-17.

Putevi_2020_2

Dionica autoceste na Koridoru Vc od Tarčina do prevoja Ivan, uključujući i tunel Ivan, trebala bi biti duga blizu sedam kilometara. Ova dionica će se nastaviti na do sada izgrađeni dio autoceste od Zenice do Tarčina. Od spomenute dužine, blizu dva kilometra otpada na tunel Ivan, koliko bi trebalo da bude dug ovaj objekat. Na ovoj dionici trebala bi biti izgrađena dva mosta, čije bi dužine trebale biti blizu 520 metara i 610 metara. Također, u Raštelici trebalo bi da bude izgrađeno odmorište. Zbog konfiguracije terena odmorišta za lijevu i desnu traku neće biti igrađena jedno naspram drugog, kako se u večini slučajeva radi, nego će biti međusobno udaljeni oko jednog kilometra.

Putevi_2020_9

Na izlazu, odnosno na južnoj strani tunela Ivan bit će izgrađen priključak na postojeći magistralni put M-17. Sam tunel bit će izgrađen na istom mjestu kao i postojeći na magistralnom putu, ali će biti pedesetak metara ispod sadašnjeg. Izgradnja ove dionice, uključujući i tunel Ivan, trebala bi koštati 100 miliona eura.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0