Pri kraju radovi utopljavanja Osnovne škole “6. mart” Hadžići

Zamjenom starog salonitnog krova, postavljanjem toplotne fasade i zamjenom vanjske stolarije privodi se kraju projekat poboljšanja energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „6. mart“ Hadžići. Radove su finansirali Općina Hadžići i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Fasada_Muse_2019_6

Izvođač radova je firma Inter-Com d.o.o Zenica. Općina Hadžići i Ministarstvo obrazovanja su u decembru 2018. godine potpisali sporazum o finansiranju i sufinansiranju ovih poslova.

Fasada_Muse_2019_9

Radovi ukupno koštaju 510.000 KM. Općina Hadžići ni ovaj put nije propustila priliku da inicira ili finansira sve projekte koji se odnose na poboljšanje uslova rada u našim obrazovno-odgojnim ustanovama.

Fasada_Muse_2019Fasada_Muse_2019_13

U Osnovoj školi „6. mart“ finansirana je izgradnja zaštitne ograde oko dvorišta škole, rekonstrukcija sportskog terena i tribina stadiona, rekonstrukcija kanalizacione mreže, sanacija prostora atrija škole, zamjena vanjske stolarije, kupovina razglasa za atrij škole, kupovina instrumenata i opremanje kabineta muzičke škole, rekonstrukcija fiskulturne sale i izgradnja dodatne manje itd.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0