Plan javnih nabavki Općine Hadžići za 2020. godinu

Plan javnih nabavki Općine Hadžići za 2020. godinu  sačinjen je na osnovu Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu koji je usvojen na 31. sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj 26.12.2019. godine.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0