Općinsko vijeće Hadžići: U 2017. godini Budžet realizovan u iznosu od 14,2 miliona KM

Vijećnici Općinskog vijeća Hadžići na danas održanoj 16. redovnoj sjednici usvojili su Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Hadžići za period 01.01. do 31.12.2017. godine. Budžet je u protekloj godini realizovan u procentu od 97 odsto planiranih sredstava i iznosi 14.225.759,92 KM. “Već četvrtu godinu zaredom bilježimo kontinuitet u stabilnosti budžeta koji je u isto vrijeme realan i omugućava nam da bez problema servisiramo ono za šta je zadužena lokalna samouprava. Ovakav budžet omogućava nam realizaciju niza krupnih kapitalnih projekata i prosperitet općine u svim oblastima”, rekao je Općinski načelnik Hamdo Ejubović. Na dnevnom redu su razmatarne dvije vrlo važne tačke, a to su Informacija o stanju zdravstvene zaštite na području općine Hadžići i Informacija o radu KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo na području općine Hadžići za 2017. godinu. Ove informacije vijećnici nisu podržali. Zdravstveni savjet je konstatovao da u proteklom periodu nisu napravljeni pozitivni pomaci kad je u pitanju zaštita zdravlja građana na području općine Hadžići.

_ADO5081

To se prvenstveno odnosi na dugogodišnji problem sa medicinskim kadrom kako u primarnoj zdravstvenoj zaštiti tako i u specijalističkim službama u Domu zdravlja Hadžići. Predložene su mjere i rješenja koja će biti upućena višim instancamna na rješavanje, a koje predviđaju slijedeće: obavezno obezbijediti tri tima porodične medicine i to jedan tim porodične medicine u objektu u Tarčinu, jedan tim porodične medicine u objektu u Binježevu i jedan tim porodične medicine u centralnom objektu u Hadžićima te ljekara na školskom odjeljenju odnosno obezbijediti četiri ljekara i šest medicinskih sestara. Obezbijediti još jednog pedijatra i osigurati njegov rad puno radno vrijeme tokom pet dana u sedmici i u dvije smjene. Obezbijediti i osigurati rad interniste tri dana u sedmici. Obezbijediti rad specijaliste pulmologa pet dana u sedmici. Obezbijediti rad neurologa tri dana u sedmici. Obezbijediti minimalno dva laboranta u Laboratoriju u centralnom objektu. Ovi zahtjevi će biti upućeni Vladi Kantona Sarajevo i nadležnom ministarstvu na rješavanje.

_ADO5085

Jednoglasno je odbijen Izvještaj o radu preduzeća GRAS na području općine Hadžići za 2017. godinu. Prinudni upravitelj u GRAS-u Haris Gušić je danas kazao kako punu odgvornost za katastrofalnu situaciju javnog gradskog prijevoza na području općine Hadžići preuzima upravo on. U isto vrijeme ponudio je i rješenje. “Sve su indicije da ćemo u narednoj sedmici dobiti ključ za rješavanje svih problema u GRAS-u pa tako i prijevoza na području općine Hadžići, a to je izuzeće preduzeća GRAS iz sistema javnih nabavki. Ako budemo izuzeti iz javnih nabavki u vrlo kratkom roku, koji se neće mjeriti mjesecima, će nana moći otići kod doktora kombijem i djeca će moći ići u školu”, poručio je Gušić. Vijećnici su podržali Finansijski izvještaj i izvještaj o radu JU „Kulturno – sportski i rekreacioni centar“ Hadžići za 2017. godinu te Plan i program za 2018. godinu. Usvojena je i Informacija o ugroženosti teritorije općine Hadžići minsko – eksplozivnim i neeksplodiranim ubojnim sredstvima te Informacija o dodjeli stipendija za školsku 2017/2018. godinu.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0