Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

NADLEŽNOSTI

  • rješava u upravnim stvarima – priprema i donosi rješenja u prvostepenom postupku – izdaje urbanističke saglasnosti;
  • vrši poslove obračuna naknade sredstava po osnovu pogodnosti (renta) i troškova pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta;
  • vrši izdavanje odobrenja za građenje, odobrenje za upotrebnu dozvolu i druga rješenja u skladu sa zakonom;
  • vrši poslove iz oblasti uređenja građevinskog zemljišta;
  • inicira, učestvuje u izradi i realizaciji planova, programa i projekata u oblasti prostornog uređenja i planiranja

Broj Uposlenih 7

Odgovorno lice: Irhana Izmirlić