Općina Hadžići donirala 58.000 KM za rekonstrukciju laboratorije Doma zdravlja Hadžići

Služba za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Hadžići dobar je primjer organizovanosti rada. Međutim, uslovi u kojima doktori uzimaju uzorke krvi i urina na analizu, a pacijenti čekaju nalaze su za svaku osudu.  Prostorije su trenutno u fazi raspadanja i bilo je neophodno hitno intervenisati. Kao nebrojeno puta do sada Općina Hadžići je odlučila investirati u poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga našim građanima te je izdvojila 58.000 KM za renoviranje laboratorije. Početkom naredne sedmice preduzeće ZZ “Gros-Comp” Hadžići će početi sa radovima.

Dom_zdravlja_rekonstrukcija_laboratorija_2018 Dom_zdravlja_rekonstrukcija_laboratorija_2018_2 Dom_zdravlja_rekonstrukcija_laboratorija_2018_7

 

Za vrijeme renoviranja pacijenti će usluge moći dobiti u prostorijama Školskog dispanzera. Rok za završetak radova je 45 dana.

Dom_zdravlja_rekonstrukcija_laboratorija_2018_17 Dom_zdravlja_rekonstrukcija_laboratorija_2018_22 Dom_zdravlja_rekonstrukcija_laboratorija_2018_24

Prema riječima rukovodećih ljudi Doma zdravlja Hadžići, Laboratorijska služba u prosjeku po danu prima 60 pacijenata, dok se taj broj ponedjeljkom popne na 80 pacijenata.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0