Općina Hadžići donijela Akcioni plan za borbu protiv korupcije

Općina Hadžići otpočela je realizaciju  projekta izrade antikorupcijskih mjera na lokalnom nivou te je iz tog razloga donijela i Akcioni plan za borbu protiv korupcije u općinskom organu uprave za period 2018-2020. godina. Akcioni plan predstavlja jedan od ključnih dokumenata za suzbijanje korupcije, koji je kreiran s ciljem da se poveća transparentnost, efikasnost, odgovornost rada i otvorenosti lokalne administracije prema građanima.  Krajnji cilj je da se pruži mogućnost za pokretanje dijaloga sa svim akterima u lokalnoj zajednici, kako bi se pronašla odgovarajuća rješenja za prevenciju korupcije. Na ovaj način se povećava stepen integriteta, transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti uprave, a ujedno i jača povjerenje građana u rad općinske administracije.

     Tokom aprila 2018. godine u Općini Hadžići kod info punkta i ulaza u šalter salu bit će postavljeni sandučići sa natpisom ”Prijavi korupciju” gdje građani kao korisnici usluga, ali i općinski uposlenici mogu prijaviti korupciju i ostale nepravilnosti, pri čemu je zagarantovana anonimnost prijavitelja eventualnog koruptivnog ponašanja uposlenika Općine.

     Obrasci podnesaka za prijavu korupcije biće dostupni pored postavljenih sandučića kod info punkta i ulaza u šalter salu, a moći će se preuzeti i sa web stranice Općine Hadžići www.hadzici.ba.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0