Okončan infrastrukturni projekat Tarčin-Gornja Bioča

Radnici preduzeća Bucomerc d.o.o Kiseljak u proteklih nekoliko dana izvršili su završno asfaltiranje na putnoj komunikaciji Tarčin-Gornja Bioča do mosta prema Mehinoj Luci.

Put_Donja_Bioca_Gornja_Bioca_2019_2 Put_Donja_Bioca_Gornja_Bioca_2019_7

Na ovaj način okončan je projekat započet u 2018. godini, a u konačnici građani su dobili skoro tri kilometra moderne putne komunikacije širine pet metara. Također, na dionici je ugrađen kolektor fekalne kanalizacije.

Put_Donja_Bioca_Gornja_Bioca_2019_10 Put_Gornja_Bioca_dron_2019 (1)

Radovi prema Mehinoj Luci na dužini od cca 250 metara bit će nastavljeni nakon što preduzeće Sarajevošume izgradi potporne građevine na tri lokacije gdje je došlo do klizanja terena.

Put_Gornja_Bioca_dron_2019 (5)

Asfaltiranje ove dionice na sadašnju podlogu, bez prethodnih radova učvršćivanja puta nije moguće.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0