Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

Na osnovu Zakona o stvarnim pravima, odredbama  Pravilnika  o postupku javnog konkursa  za raspolaganje nekretninama u vlasništvu  Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova, Statuta Općine Hadžići i odredaba Odluke  Općinskog vijeća Hadžići, Općinski načelnik Općine Hadžići raspisuje Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje. U svrhu prodaje,  raspisuje se licitacija  čiji je predmet  neizgrađeno građevinsko zemljište, u vlasništvu Općine Hadžići  (Hadžići, Hadželi br 114)    namijenjeno za izgradnju POSLOVNO-PROIZVODNO-PRODAJNO SKLADIŠNIH OBJEKATA.

Lokacija 6 : – k.č. 202/10 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 3.034,00 m2 k.o i Lokacija 7 : – k.č. 202/9 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 3.035,00 m2 k.o. Postupak po objavljenom javnom oglasu provesti će Komisija za provođenje javnog konkursa koja je imenovana  Odlukom Općinskog vijeća   broj 01-01-2- 10555/2016 od 29.12.2016.godine (u daljem tekstu“Komisija za licitaciju“), prema pravilima utvrđenim u Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova.  Početna cijena  predmeta prodaje iznosi : -Lokacija 6.   100,00 KM/m2 za građevinsko zemljište  što za površnu od 3.034,00 m2  iznosi 303.400,00 KM, Lokacija 7. 100,00 KM/m2 za građevinsko zemljište  što za površnu od 3.035,00 m2  iznosi 303.500,00 KM. Pravo učestvovanja na licitaciji imaju  domaća i strana fizička i pravna lica, koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje. Licitacija će se održati dana  17.09. 2019.godine, sa početkom u 12 časova, u sobi broj 208 na II spratu  zgrade Općine Hadžići.

 Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje 2019

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0