Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedavanjem Adija Kalema danas je održana 27. sjednica Općinskog vijeća Hadžići. Dvadeset i četiri prisutna vijećnika su razmatrali 13 tačaka dnevnog reda. Jednoglasno su usvojene Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Pazarić, Hadžići, Tarčin i Gornji Zovik.

Vijece_27_2019_3 Vijece_27_2019_8

Vijećnici su potvrdili imenovanje člana Skupštine JKP „Komunalac“ Hadžići Aldina Ramića na period do 28.7.2020. godine. Usvojena je i Informacija o stanju bespravne gradnje na području općine Hadžići za 2018. godinu. U Informaciji stoji da je urbanističko-građevinska inspekcija u toku 2018. godine vršeći inspekcijski nadzor, u postupku imala novih 256 predmeta. Od toga 81 upravni predmet pokrenut po službenoj dužnosti i 175 vanupravnih predmeta koji se uglavnom odnose na prijave građana.

U Informaciji o stanju sporta na područu općine Hadžići za 2018. godinu, koju su vijećnici usvojili, između ostalog stoji da je značajnu podršku u radu i takmičarskim aktivnostima klubova, pružila Općina Hadžići. Uglavnom dotacijama iz budžeta. Na taj način, osiguran je veći ili najveći dio takmičarskih troškova. Većina klubova bez Općinske finansijske potpore bi u potpunosti prestala sa radom, dok bi mnogi bili dovedeni na samu ivicu opstanka. U ovom trenutku, Općina Hadžići predstavlja ako ne jedini, onda sigurno najveći oslonac opstanka klubova koji rade i djeluju na području naše općine. Treba istaći da rezultati klubova i takmičara znatno nadmašuju uložena sredstva u njihov rad.

Vijece_27_2019_5 Vijece_27_2019_9

Usvojena je i informacija o stanju poljoprivrede na području općine Hadžići za 2018. godinu. Poljoprivredni proizvođači  u protekloj godini najviše sredstava su ostvarili Kantonalnim podsticajem 648.146,74 KM, a zatim putem Federalnog ministarastva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta 109.359,32 KM. Pored ovih novčanih sredstava Odlukom o kriterijima za raspodjelu novčanih sredstava iz budžeta općine Hadžići obezbijeđeno je 100.000 KM. Ovaj novac je namijenjen  poljoprivrednim proizvođačima koji su kupili novu poljoprivrednu mehanizaciju, opremu za mljekarstvo i opremu za pčelarstvo, izuzev košnica. U 2018. godini primljeno je i riješeno 66 zahtjeva po propisanim uslovima.

U junu 2019. godine u Općini Hadžići uposlena su 82 izvršioca. U ovaj broj nije uračunat načelnik Općine, uposlenici Stručne službe za poslove Općinskog vijeća i uposlenici općinskog Pravobranilaštva. Nepopunjeno je osam radnih mjesta po potrebama iskazanim u Pravilniku. Ovo stoji u usvojenoj Informaciji o unutrašnjoj organizaciji i stanju ljudskih resursa  u općinskom organu uprave općine Hadžići.

U Informaciji o stanju socijalne zaštite na području općine Hadžići stoji da je na našoj općini 1120 lica i porodica koje nemaju dovoljno prihoda za podmirenje osnovnih životnih potreba. U toku 2018. godine aktivno je bilo 130 predmeta po pitanju nasilja u porodici. Broj pokrenutih postupaka razvoda braka je 34.

Vijece_27_2019_13

Javni gradski prijevoz putnika na području općine Hadžići odvija se na četiri autobuske i devet minibuskih linija. Broj propuštenih vožnji u 2018. godini je 15 218. Dugotrajne procedure nabavke vozila, rezervnih dijelova, žalbeni postupci odražavaju se dijelom na funkcionisanje javnog gradskog prijevoza putnika, navodi se u Informaciji o radu KJKP „GRAS“ Sarajevo na području općine Hadžići za 2018. godinu koja nije usvojena. Iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo ohrabruju građane općine Hadžići obećanjem da je nabavka minibusa u preduzeću „Gras“ u završnoj fazi. To će biti garant urednog održavanja registrovanih linija i redovnijeg prijevoza putnika. Usvojena je i Informacija o aktivnostima Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo na realizaciji Plana ulaganja u elektroenergetske objekte u 2018. godinu kao i Prijedlog Plana ulaganja u elektroenergetske objekte za 2019. godinu na području Hadžića. Iz ovog preduzeća su poručili kako će se do kraja godine pristupiti rekonstrukciji niskonaponske mreže u naselju Vrančići. Usvojena je i Informacija o radu KJKP „Toplane – Sarajevo“ za 2018. godinu i Plan aktivnosti za 2019. godinu.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0