Održan završni sastanak Komisije za izadu LEAP-a Općine Hadžići

U zgradi Općine Hadžići danas je održan završni sastanak Komisije za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Hadžići (LEAP) za period 2020-2030. godina. Građani, vladine i nevladine organizacije su danas imali priliku dati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na ponuđeni Nacrt LEAP-a. Međutim, zainteresiranost javnosti za ovaj sastanak, a samim tim i za dokument, je bila veoma mala.

LEAP_2020 LEAP_2020_11

Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) Općine Hadžići je strateški dokument tj. dugoročni plan djelovanja na polju zaštite i unaprjeđenja okoliša u okvirima razvoja općine, a koji se temelji na načelima partnerstva i podijeljene odgovornosti cjelokupne zajednice, te na načelima prava građana na zdrav okoliš, na dostupnost informacija o stanju okoliša, kao i odlučivanju pri donošenju i provođenju politike zaštite okoliša.

LEAP_2020_2 LEAP_2020_13

Ovaj dokument će se naći na dnevnom redu 33. sjednice Općinskog vijeća Hadžići koja će se održati 27. februara 2020. godine.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0