Održan sastanak sa predstavnicima KJKP “GRAS”

Na inicijativu općinskog načelnika, a u cilju rješavanja problema funkcionisanja javnog gradskog prijevoza na području općine Hadžići danas je održan sastanak sa predstavnicima KJKP„GRAS“. Sastanku su prisustvovali načelnik Hamdo Ejubović sa svojim pomoćnicima, v.d. direktor “GRAS”-a Jakub Kubur direktor minibuskog saobraćaja Salko Šehović te zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo sa područja općine Hadžići Admela Hodžić.

GRAS2020 GRAS2020_5

Načelnik ukazao na probleme

Općinski načelnik je ukazao na brojne probleme u funkcionisanju javnog gradskog prijevoza na području mjesnih zajednica Osenik, Mokrine, Drozgometva i Lokve, ali i na preostalim utvrđenim linijama na području općine. Potrebno je što prije pristupiti rješavanju problema, posebno imajući u vidu da je počela nova školska godina pa su i povećane potrebe za prijevozom učenika, istakao je općinski načelnik.

GRAS2020_7 GRAS2020_10

Općina kupuje četiri pogonska motora za minubuse

Na sastanku je zaključeno da će GRAS od petka, 7. februara 2020. uspostaviti minibusku liniju Hadžići-Drozgometva-Selimovići,dok je linija prema MZ Mokrine uvjetovana stanjem na cesti i stanjem voznog parka. Općina Hadžići će izdvojiti novac za kupovinu četiri pogonska motora za četiri minibusa kako bi se upotpunosti normalizovao kombi saobraćaj, rečeno je na današnjem sastanku.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0