Odluka o prijemu volontera 2018

Na osnovu člana 38. Statuta općine Hadžići i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV, VI i VII stepena stručne spreme u općini Hadžići, Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove donosi Odluku o prijemu volontera. Po završenom Javnom pozivu za prijem volontera na određeno vrijeme na period od jedne godine, u skladu sa članom 12. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV, VI i VII stepena stručne spreme u općini Hadžići broj 02-05-1207/13 od 01.02.2013. godine, izabrani su sljedeći kandidati koji će u općini Hadžići obavljati volonterski rad u periodu od 01.05.2018.godine do 30.04.2019.godine:

 • Uzun Zerina,
 • Kadić Adnan,
 • Reiz Ajla,
 • Hodžić Senad,
 • Hadžajlić Emela,
 • Omerović Ilhana,
 • Boja Alen,
 • Mujić Amira,
 • Čorbo Jasmina,
 • Huseinović Dinela,
 • Begić Ema,
 • Silajdžić Mirsad,
 • Kabulović Merisa,
 • Begić Belma.

U skladu sa članom 12. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV, VI i VII stepena stručne spreme u općini Hadžići, broj 02-05-1207/13 od 01.02.2013. godine, sa izabranim kandidatima će se zaključiti ugovor o volonterskom radu o čemu će kandidati naknadno biti obavješteni. Za zanimanje Nastavnik razredne nastave-Bakalaureat/Bachelor razredne nastave nije bilo podnešenih prijava.

 

ODLUKA O PRIJEMU VOLONTERA 2018

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0