Obilježena 25. godišnjica bitke za Košćan

Na spomen-obilježju herojima Armije RBiH i pripadnicima Devete brdske brigade na Košćanu danas su cvijeće položile i Fatihu proučile brojne delegacije te na taj način obilježile 25. godišnjicu “Bitke za Košćan”. Brdo Koščan bilo je jedno od najvažnijih strateških tački odbrane Sarajeva u toku agresije na BiH u periodu 1992.-1995. Borci Košćanskih bitaka dobili su čak 11 Zlatnih ljiljana, najveće vojničko priznanje.

_ADO5521 _ADO5544 _ADO5565 _ADO5606
– Na Košćanu se obilježavaju sve značajne bitke 9. bbr, a ova je najveća. Prvi veliki napad na selo Košćan neprijatelj je izveo 29.10.1992. godine napadom na Legnja i Brezovice. Glavni pravac napada izveden je na selo Košćan gdje je neprijatelj koristio borbena oklopna sredstva uz neprekidno granatiranje naših položaja i civilnih naselja. Borba je bila cjelodnevna u kojoj ginu naši saborci, ali je neprijatelj na kraju bio poražen. Sedam dana kasnije, desio se drugi napad na Košćan, 8.11.1992. godine. Scenario je isti. Konstantno granatiranje naših položaja kao i naselja po dubini naše odbrane. Četničke pješadijske jedinice uz podršku transportera i tenkova uspjevaju se ukliniti na Torini. Zbog žestine napada naše jedinice zaposjedaju rezervne položaje gdje se stvaraju uslovi za kontranapad. Preciznim pogocima naše artiljerije i POS-a, naši borci uništavaju nekoliko tenkova i transportera i ovaj napad je odbijen. Kao ratni plijen Košćan tada dobija zarobljeni transporter koji se odmah stavlja u funkciju odbrane. U tom napadu ginu trojica naših saboraca. Treći, najžešći napad na selo Košćan nerpijatelj izvodi 18.4.1993. godine. U ranim jutranjim satima padaju prve granate, a vatra se prenosi na dubinu naše teritorije s ciljem sprječavanja dolaska naših rezervnih jedinica. Tog dana na naše položaje ispaljno je oko 3.000 artiljerijskih projektila raznih kalibara. Četnički pravac napada je ponovo selo Košćan, a pomoćni Brezovice. I ovaj put se uspijevaju probiti na Torinu, odnosno kotu 843. Naši borci brane selo Košćan i malu Torinu te zaustavljaju neprijatelja u pregrupisavanju i nastavku operacije. Presudnu ulogu u ovom napadu ima skromna artiljerija naše brigade koja pod komandoma Jasmina Čilaša preciznim pogocima neutrališe neprijatelja i osigurava borcima 4. bataljona da brane položaje i organizuju protunapad. U isto vrijeme sa napadom četničkih snaga na Košćan, HVO napada na kiseljačka naselja i čine pokolj u Rotlilju i ostalim muslimanskim selima. Trećim napadom na Košćan rukovodio je ratni zločinac Ratko Mladić. Poslije ove bitke nikada više nisu pokušali napasti. Košćan su branili i odbranli borci Kiseljaka, Hadžića, Rakovice, Kreševa zajedno sa pripadnicima policije odnoso MUP-a uz nesebičnu podrušku naroda lepeničko-hadžićkog kraja, kazao je između ostalog Sead Sejo Vreto komandant 4. bataljona Devete brdske brigade ARBiH.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0