Obavještenje za demobilisane borce

Obavještavaju se demobilisani borci da u skladu sa Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica (Službene novine Federacije BiH br. 54/19), mogu podnositi zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu Službi za boračko – invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica Općine Hadžići.  Obrazac zahtjeva se može preuzeti na recepciji Općine Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0