OBAVIJEST O OBJAVLJENIM JAVNIM POZIVIMA

Obavještavamo građane Kantona Sarajevo da je dana 17.04.2018.godine, od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, objavljen Javni poziv za:

  1. izbor korisnika subvencioniranja troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu,
  2. izbor korisnika subvencioniranja troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije vlasnicima individualnih stambenih jedinica/objekata koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu do 31.12.2017. godine.

Javni poziv je objavljen u dnevnim listovima Oslobođenje i Dnevni Avaz,  te na web stranici Kantona Sarajevo. Javni poziv ostaje otvoren šezdeset (60) dana od dana objavljivanja za subvencioniranje troškova izgradnje novih priključaka, odnosno trideset (30) dana od dana objavljivanja, za subvencioniranje troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije.  Više na

http://mpz.ks.gov.ba/aktuelno/konkursijavni-pozivi/javni-poziv-za-izbor-korisnika-subvencioniranja-troskova-izgradnje

http://mpz.ks.gov.ba/aktuelno/konkursijavni-pozivi/javni-poziv-za-izbor-korisnika-subvencioniranja-troskova

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0