OBAVIJEST – Anketa o radnoj snazi  2018

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 09. do 22. aprila ove godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriji vaše općine provesti Anketa o radnoj snazi. Anketiranje domaćinstava na terenu obavaljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku. Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima na području vaše općine. Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji. Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumjevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti. Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici FBiH, koristiti isključivo u statističke svrhe.

Federalni zavod za statistiku

Emir Kremić – direktor

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0