O B A V J E Š T E NJ E

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je voda higijenski ispravna i da se  može koristiti za piće.

 O svim promjenama  stanja vodosnabdijevanja i kvaliteta vode za piće,  informacije će biti objavljene  putem medija,  na web strani preduzeća: www.jkpkomunalac.ba i putem  obavještenja  istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja.

 

 U P R A V A

JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. HADŽIĆI

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0