MZ Pazarić: Počela rekonstrukcija puta Resnik – Kazina Bara

U Mjesnoj zajednici Pazarić počela je rekonstrukcija putne komunikacije Resnik-Kazina Bara, stara magistralna cesta, ukupne dužine  1700 metara. Predviđena širina puta je 5,5 metara. Odvodnja oborinskih voda riješena je sistemom rigola i jaraka.

Resnik_Kazina_Bara_2019 Resnik_Kazina_Bara_2019_10 Resnik_Kazina_Bara_2019_12 Resnik_Kazina_Bara_2019_13

Asfaltni rigol se gradi na dužini od 1044 metra dok se postojeći jarci čiste i produbljuju. Radove izvodi preduzeće „Sarajevoputevi“ d.d Sarajevo, a finansira Općina Hadžići, Direkcija za puteve KS i Ministarstvo saobraćaja KS.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0