Krupa zamućena, voda nije za piće

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je usljed nepovoljnih vremenskih uslova, došlo do zamućenja izvorišta i da se voda za piće  ne koristi bez predhodnog prokuhavanja do normalizovanja stanja.

O svim narednim mjerama koje će se preduzimati do normalizacije stanja, korisnici usluga će biti informisani putem medija, na web strani preduzeća: www.jkpkomunalac.ba i obavještenja istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja.

Informacije se mogu dobiti na kontakt telefon 033/420-346.

OBAVIJEST JKP KOMUNALAC ZAMUĆENJE IZVORIŠTA KRUPA

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0