Konačna lista kandidata koji će primati stipendiju za školsku/akademsku 2017/2018. godinu

Na osnovu objavljene preliminarne bodovne liste rezultata konkursa za školsku/akademsku 2017/2018. godinu, te provedenog žalbenog roka,Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove, objavljuje konačnu listu kandidata za stipendiranje. Visina stipendije za srednjoškolce iznosi 50,00 KM, a za studente 100,00 KM mjesečno. Isplata stipendija vršit će se mjesečno unaprijed, u periodu trajanja školske godine (deset mjeseci).Isplata stipendija vršit će se isključivo putem tekućih računa, koje su kandidati ili jedan roditelj malodobnih kandidata dužni otvoriti kod jedne od banaka.  Prava i obaveze davaoca i primaoca stipendija bit će regulisana posebnim ugovorom. Svi kandidati studenti koji su na spisku ovog zaključka obavezuju se da potpišu ugovor o stipendiranju, kao i jedan od roditelja učenika srdnjih škola sa ovog spiska. Ugovori će se potpisivati u sobi broj 102 od 25.01-31.01.2018.godine. Studenti i roditelji učenika su dužni sa sobom ponijeti kopije bankovnih računa i lične karte vlasnika računa.

KONAČNA LISTA STIPENDISTA ZA 2017/2018

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0