Javna rasprava: Zaštita izvorišta pitke vode na području općine Hadžići     

Na 26. sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj 30. aprila 2019. godine usvojen je Zaključak o utvrđivanju Nacrta Elaborata zaštite izvorišta na vodovodnim sistemima na području općine Hadžići i Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće i to: Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Brečak“ , Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Ramići“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Kradenik“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Ljubovača“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Krupa“,Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Jeleč“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Garovci“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Ormanj I“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Ormanj II“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Matići – Ušivak“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Malotina“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Dukat“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Mehina Luka 1 i 2“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Mehina Luka 3“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Dobra Voda“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Perkovići“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Crno Vrelo“, Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Lužak i Slatina“.

Nacrti se stavljaju na Javnu raspravu do 20.05.2019. godine. Nosilac Javne rasprave je Služba za razvoj i stambeno – komunalne poslove, a rasprava će se održati 15.05.2019 u 15.30 sati u Sali Općinskog vijeća Hadžići, zgrada Općine, drugi sprat. 

Nacrti Elaborata zaštite izvorišta na vodovodnim sistemima na području općine Hadžići će biti dostupni svim zainteresovanim subjektima na uvid svakim radnim danom od 08.30 do 15.30 sati u Službi za razvoj i stambeno – komunalne poslove u zgradi Općine Hadžići. Prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije na ponuđeni Nacrt Elaborata zaštite izvorišta na vodovodnim sistemima na području općine Hadžići i Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće mogu se dostaviti Službi za razvoj i stambeno – komunalne poslove do 20.05.2019. godine.

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Brečak

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Dobra voda

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Dukat

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Jeleč

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Krupa

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Malotina

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Matići – Ušivak

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Ormanj I

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Ormanj II

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Perkovići

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Crno vrelo

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Garovci

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Kradenik

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Lužak i Slatina

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Ljubovača

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Mehina Luka 1 i 2

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Mehina Luka 3

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Ramići

Revizija Elaborata

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0