Javna rasprava: Strategija za mlade Općine Hadžići 2017-2020

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-01-2-4991/2017 od 08.06.2017. godine Odbor za učešće u aktivnostima izrade dokumenta Strategija za mlade Općine Hadžići za period 2017-2020. godina putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove organizuje javnu raspravu o Strategiji za mlade Općine Hadžići za period 2017-2020. godina – Nacrt. Javna rasprava će se održati 19.7.2017. godine u multimedijalnoj sali Hadžići sa početkom u 19:00 sati.

STRATEGIJA ZA MLADE 2017-2020

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0