Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Hadžići za period 2018.-2020. godine

Općinsko vijeće Hadžići, na 11. redovnoj sjednici održanoj dana 26.10.2017 godine, donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Hadžići za period 2018.-2020. godina i stavlja se na Javnu raspravu do 24.11.2017. godine.

Naprijed navedeni Nacrt dostavlja se na javnu raspravu:

– Općinskom načelniku i Općinskim službama za upravu;

– političkim subjektima;

– Mjesnim zajednicama Općine Hadžići.

Nacrt Budžeta Općine Hadžići za period 2018-2020. godina objavit će se na web stranici Općine Hadžići – www.hadzici.ba

Javna rasprava u mjesnim zajednicama obaviti će se putem Zborova građana, koji će se održati za sve mjesne zajednica u tri centra i to:

– Tarčin- utorak, 07.11.2017. god u 16,30 sati u Osnovnoj školi „Hilmi ef. Šarić“ Tarčin;

– Pazarić- srijeda, 08.11.2017. god u 16,30 sati u Osnovnoj školi „9.maj“ Pazarić;

– Hadžići- četvrtak, 09.11.2017. god u 16,30 sati u Sali za vjenčanja Općine Hadžići.

Primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2018. godinu mogu se dostaviti Općinskom načelniku, putem Službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor do 24.11.2017. godine, putem pošte ili lično na adresu:

OPĆINA HADŽIĆI, ul. Hadželi 114

e-mail:ohadzici@bih.net.ba

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave poslužit će predlagaču za izradu Prijedloga Budžeta Općine Hadžići za 2018. godinu.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Hamdo Ejubović, dipl.ing maš.

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0