Izgradnja feklanog kolektora Tarčin-Gornja Bioča

Radnici Javnog komunalnog preduzeća “Komunalac” Hadžići uskoro bi trebali okončati radove na izgradnji fekalnog kolektora Tarčin-Gornja Bioča ukupne dužine 3050 metara.

Kanalizacija_Bioča_2017_2

– Odradili smo veliki dio posla na ovoj dugoj dionici. Ekipe na terenu rade odlično. Fekalni kolektor će u skorijoj budućnosti biti prikopčan na planirani prečistač otpadnih voda kao i svi sekundarni vodovi kanalizacione mreže u Tarčinu. Već sutra naše ekipe će početi postavljati kanalizacioni sistem od magistralnog puta M-17 u Binježevu prema naselju Miševići ukupne dužine 900 metara. S obzirom da se ova dionica asfaltira iskoristit ćemo priliku da rekonstruišemo i vodovod na dužini od 430 metara, te vodovod Malotina na dužini od 200 metara, kazao je direktor “Komunalca” Nusret Kaleta.

Kanalizacija_Bioča_2017_4

Sve radove finansira Općina Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0