Hadžići: Održan hitan sastanak Koordinaciong tima KS za migrante

Jučer je u zgradi Općine Hadžići, u kasnim popodnevnim satima, održan hitni sastanak Koordinacionog tima Kantona Sarajevo za migranate sa načelnikom Općine Hadžići, predstavnicima Službe za poslove sa strancima i predstavnicima Međunarodne organizacacije za migrante (IOM) BiH. Sastanak je imao samo jednu tačku dnevnog reda uvečan priliv migranata sa fokusom na općinu Hadžići. Nakon što su obišli migracioni centar Ušivak, sastanku su prisustvovali: načelnik Hamdo Ejubović, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, Slobodan Ujić direktor Službe za poslove sa strancima, ministri u Vladi KS Malik Garibija, Amela Softić i Admir Katica, komesar policije KS Milorad Bašić, načelnik Policijske stanice Hadžići Asim Merdanović te predstavnici Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, robnih rezervi KS, Javne ustanove „Centar za socijalni rad“, Kantonalne uprave Civilne zaštite, predstavnici Međunarodne organizacije za migracije (IOM) BiH.

VladaKS_posjeta_Usivak_2019_8 VladaKS_posjeta_Usivak_2019_12

„Sve ono što Kanton Sarajevo može uraditi da pomogne općini Hadžići, na kojoj je ubjedljivo najveći pritisak, ćemo uraditi. Iz tog razloga je organizovan ovaj sastanak. Prije svega načelniku Općine Hadžići i svim stanovnicima želim da se posebno zahvalim zato što ovom problemu pristupaju na jedan izuzetno human način, iako zbog prirode krize trpe najviše posljedica, kazao je ministar Malik Garibija.

VladaKS_posjeta_Usivak_2019_13 VladaKS_posjeta_Usivak_2019_23

„Ovo je kazna za nas. Što je najgore mi ne znamo do kada će ova kazna trajati niti ima bilo ko da nama Hadžićanima kaže do kada ćemo ovo trpiti. Želim sa ovog nivoa poručiti da je naše strpljenje na samoj granici. Migranti polako remete naš normalan život. Ako oni imaju svoja prava imamo i mi lokalno stanovništvo da u mjestu gdje smo se rodili slobodno, bezbjedno i normalno živimo. Od ovog tima očekujem da zajedno sa nama izvrši pritisak na Vladu FBiH i na Vijeće ministara BiH da rastereti Ušivak i nas Hadžićane, na način da se oformi nekoliko drugih centara izvan naše općine kako bi se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedio, poručio je Ejubović.

VladaKS_posjeta_Usivak_2019_27 VladaKS_posjeta_Usivak_2019_28

„Ono što mogu reći i odgovoriti načelniku Ejuboviću na ovaj vapaj, koji smo već imali priliku čuti iz Krajine, jeste da ćemo posebnu pažnju posvetiti općini Hadžići i sa naše strane sve učiniti da vam ublažimo ovu situaciju u domenu Vlade Kantona Sarajevo. Međutim, to neće riješiti problem migrantske krize. Potpuno se slažem sa načelnikom Ejubovićem da kada bi se donijela odluka na nivou Vijeća ministara BiH i izdala jasna komanda o gradnji prihvatnih centara na drugim lokacijama izvan Kantona Sarajevo da bi situacija bila puno drugačija, istakao je Forto.

Direktor Službe za poslove sa strancima i član državnog tima za rješavanje migrantske krize Slobodan Ujić je kazao da niko nema čarobni štapić da se ova kriza riješi. Kazao je kako će kriza potrajati duže vrijeme.

„Trenutno u Turskoj imamo između tri i četiri miliona izbjeglica, a u Grčkoj između 70.000 i 80.000 migranata. Dva su pravca njihovog kretanja, iz Grčke preko BiH za zemlje zapadne Evrope i druga ruta je preko Srbije koja čini oko 80 odsto iligalnog ulaska migranata u našu zemlju i negdje oko 20 odsto ulazaka iz pravca Crne Gore. Ja nisam za to da BiH postane sabirni centar. Državne granice su naš najveći problem. Ako to ne riješimo onda nema pomaka ni na lokalnom nivou. Sa današnjim danom mi imamo nešto preko 14.000 registrovanih migranata. Nas taj problem sigurno čeka u narednih nekoliko godina. Što se tiče konkretno Hadžića, apsolutno podržavam ideju načelnika Ejubovića da se oformi nekoliko drugih lokacija za prihvat migranata kako bi se situacija u Kantonu Sarajevo relaksirala, kaže Ujić.

VladaKS_posjeta_Usivak_22019 (1) VladaKS_posjeta_Usivak_22019 (2)

Doneseni su i konkretni zaključci. Sa aspekta sigurnosti iskazana je potreba za postojanjem još jednog objekta gdje bi policija mogla smjestiti migrante i izbjeglice. Procesuiranje migranata i izbjeglica je otežano zbog neposjedovanja dokumenata pa je neophodno napraviti dodatnu saradnju sa tužilaštvima. Sa zdravstvenog aspekta  iskazana je potreba za institucionalnim nadzorom higijensko-epidemiološkog stanja u prihvatnom centru. U slučaju eskalacije broja migranata došlo bi do većih potreba za hranom te je potrebno izvršiti evidenciju robnih rezervi KS. Centar za socijalni rad Hadžići je iskazao potrebu za još jednim pravnikom koji bi bio angažovan na poslovima brige o djeci bez roditeljskog staranja i pratnje. Po pitanju rješavanja javnog gradskog prijevoza potrebno je pojačati autobuske linije koje povezuju općinu Hadžići sa centrom grada.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0