40406216_1856799574402712_2668157727225675776_o

MZ Drozgometva: Saniran most za naselje Turuntaši

U Mjesnoj zajednici Drozgometva rekonstruisan je most na nekategorisanom putu za naselje Turuntaši. Na ovaj način osiguran je nesmetan pristup stambenim objektima, imanjima, pješacima i motornim vozi...
40273009_1855723021177034_3345585691709931520_o

MZ Tarčin: Asfaltiranje dvorišta džamije Japalaci

Radnici preduzeća “Bucomerc” d.o.o Kiseljak danas su počeli sa asfaltiranjem 1.300 metara kvadratnih dvorišta i parking prostora džamije u naselju Japalaci, MZ Tarčin. Radove finansira Op...