Asfaltiran put Osenik-Kapuča

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Hadžići okončalo je radove rekonstrukcije i asfaltiranja putne komunikacije Osenik – Kapuča na dužini od 400 metara. Širina asfaltne kolovozne trake je 4,50 metra.

Osenik_Kapuca_2019 Osenik_Kapuca_2019_1

U sklopu rekonstrukcije izvršeno je ravnanje, nasipanje i tamponiranje preostalog dijela puta Kapuča – M17 kao i čišćenje odvodnih kanala za prihvat oborinskih voda. Radove je finansrala Općina Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0