Asfaltiran 2,2 kilometra dug put Tarčin – Gornja Bioča

Danas je završen projekat rekonstrukcije i asfaltiranja putne komunikacije Tarčin – Gornja Bioča i izgradnja fekalnog kolektora,  ukupne dužine 2,2 kilometra. Širina asfaltne kolovozne trake iznosi pet metara sa jednostranom pješačkom stazom na potezu Tarčin-Čičke. Izgradnja fekalnog kolektora prema naselju Budmolići se nastavlja.

Tarčin_Gornja_Bioča_asfalt_final_2018_3 Tarčin_Gornja_Bioča_asfalt_final_2018_18 Tarčin_Gornja_Bioča_asfalt_final_2018_21 Tarčin_Gornja_Bioča_asfalt_final_2018_24 Tarčin_Gornja_Bioča_asfalt_final_2018_25 Tarčin_Gornja_Bioča_asfalt_final_2018_26

Za vrijeme izvođenja ovih radova izgrađen je i alternativni put Budmolići – Češće. Rekonstrukciju putne komunikacije Tarčin – Gornja Bioča i izgradnju fekalnog kolektora finansirali su Općina Hadžići i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0