coronavirus-1

Koronavirus: Važno obavještenje

U skladu sa Preporukom Federalnog ministarstva zdravstva o postupanju sa pojavom pandemije koronavirusa , Jedinstveni općinski organ uprave Općine Hadžići je radi zaštite građana i uposlenika preduze...