education-school-apple-learn-ss-1920

Kalendar općinskih takmičenja 2019/2020

Na osnovu Statuta Općine Hadžići, programskih sadržaja osnovnih škola i Kalendara Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo, Općinska služba za opću upravu,društvene djelatnosti i zajedničke posl...