Tarčin prvačići 3

Javna rasprava: Definisanje školskih područja

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Hadžići, a u skladu sa članom 111-113. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići, Općinsko vijeće Hadžići na 33. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine, donijelo je Za...
Općinsko_vijeće_33_sjednica_2020

Održana 33. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedavanjem Adija Kalema danas je održana 33. sjednica Općinskog vijeća Hadžići. Prisustvovalo je 26 vijećnika te je Vijeće moglo punovažno odlučivati. U dva sata koliko je trajala sjednica r...
vijeće16

U četvrtak 33. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Na osnovu člana 23. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići, predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići, saziva 33. Sjednicu Općinskog vijeća Hadžići za četvrtak, 27.02.2020. godine u 10:00 sati. Sje...
Fontana_DX_2019_19

Plan javnih nabavki Općine Hadžići za 2020. godinu

Plan javnih nabavki Općine Hadžići za 2020. godinu  sačinjen je na osnovu Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu koji je usvojen na 31. sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj 26.12.2019. godine. ...