Hadzici_dron_mavic_15_2019

OBAVIJEST

Obavještavamo korisnike dječijeg dodatka koji su obnovili dokumentaciju da neće biti na isplati za mjesec septembar sve dok ne budu uručena rješenja korisnicima. Buduće isplate će se vršiti putem ban...