Hilmi_ef_Saric_Taric_2019_79

Hadžići: U prvi razred krenulo 247 đaka

Danas je počela nova školska 2019/2020. godina. Na području općine Hadžići u prvi razred je krenulo ukupno 247 đaka koji će nastavu pohađati u četiri osnovne škole: OŠ “6. mart” Hadžići, OŠ “Hadžići”...