Fontana_DX_2019_19

Obavještenje korisnicima dodatka na djecu

Obavještavaju se korisnici prava dodatka na djecu da su dužni u periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2019. godine dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava. Isplata dodatka na dj...
850_6696

Put Žunovnica – Kasatići: Grade se potporni zidovi

Rekonstrukcija puta Žunovnica-Kasatići ukupne dužine 1200 metara odvija se predviđenom dinamikom. Nakon okončanja radova širokog otkopa pristupilo se izradi potpornih zidova radi stabilizacije puta. ...