Godisnjica_44_Komunalac_2014_32

OBAVJEŠTENJE JKP “KOMUNALAC” HADŽIĆI

Broj:    1499/18 Hadžići,01.04.2018. godine O B A V J E Š T E NJ E Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog ...