GRAS_5

Da li će GRAS ispoštovati građane Hadžića?

U prvoj smjeni Osnovne škole “6.mart” Hadžići jutros je sa nastave izostalo 36 đaka. Radi se o učenicima koji žive u mjesnim zajednicama Grivići i Drozgometva. Na nastavu nisu došli jer n...