Završeni radovi na izgradnji kanalizacionog sistema u naselju Drozgometva

Radnici JKP Komunalac Hadžići danas su okončali radove na izgradnji dijela kanalizacionog sistema naselja Drozgometva (krak I-7) ukupne dužine 240 metara. Na ovaj način, lokalno stanovništvo na potezu od Društvenog doma Drozgometva do privrednih objekata u naselju Selimovići moći će se priključiti na kanalizacioni sistem i glavni, ranije izgrađeni, kolektor Drozgometva-Hadžići. Ukupna vrijednost radova je iznosila 26.000 KM.Nadzor nad izvođenjem radova vršio je „Panprojekt“ Hadžići. Sredstva za ovaj projekat i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Hadžići obezbijeđena su iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu. Početkom naredne sedmice počinju radovi na izgradnji kanalizacionog sistema u naselju Vrančići ukupne vrijednosti 86.000 KM.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0