Završena izgradnja kanalizacionog sistema u Vrančićima

U Vrančićima je protekle sedmice završena izgradnja fekalne kanalizacije ukupne dužine 540 metara. Izvođač radova JKP Komunalac je na ovoj trasi ugradio cijevi promjera Ø300 sa 15 šahtova. Vrijednost radova je 86.000 KM, a nadzor nad izvođenjem je vršio „Panprojekt“ d.o.o Hadžići. U oktobru prošle godine završen je projekat postavljanja kanalizacione mreže na potezu Grivići-Selimovići-Koščan u dužini od 2400 metara sa cijevima promjera Ø300. U Vrančićima je tada urađen kanalizacioni krak dužine 500 metara. Tim projektom kao i ovim koji je uspješno okončan, naselje je dobilo 1040 metara novog kanalizacionog sistema povezanog sa glavnim kolektorom Grivići-Selimovići-Košćan.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0