Završena izgradnja kanalizacionog sistema u Grivićima

Radnici JKP Komunalac Hadžići danas su završili radove na izgradnji kanalizacionog sistema ogranka Bare, prema Ormanju, ukupne dužine 400 metara. Okončanjem radova izvršeno je spajanje ovog dijela naselja sa glavnim kanalizacionim vodom kroz Griviće. Ugrađene su polipropilenske cijevi promejra Ø 250. Na ovaj način pored rješavanja odvodnje otpadnih voda za lokalno stanovništvo riješen je i problem odvodnje otpadnih voda fabrike za uzgoj i preradu pilećeg mesa u vlasništvu Dupovac Salema. Dovršetak izgradnje kanalizacionog sistema naselja Grivići koštao je 48.000,00 KM, a sredstva namijenja za Općinu Hadžići obezbijedilo je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS.Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže na području naše općine nastavlja se projektima izgradnje kanalizacionog sistema naselja Vrančići (86.000,00KM),kanalizacionog sistema naselja Kahrimani i Ljubovičići (240.000 KM) te izgradnjom dijela kanalizacionog sistema naselja Drozgometva/krakI-7/ ukupne vrijednosti 26.000KM. Nadzor nad izvođenjem ovih radova vrši Općina Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0