Zahtjev za dostavu podataka za birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta

U cilju pripreme i provođenja Općih izbora 07.10. 2018. godine i izrade izvoda iz konačnog Centralnog biračkog spiska za birače koji su vezani za svoje domove, zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, koji se sačinjava na osnovu podataka nadležnog organa zaduženog za socijalno starenje i drugih organa koji imaju podatke o ovim licima i validnu medicinsku dokumentaciju, molimo Vas da tražene podatke dostavite najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema zahtjeva Općinskoj izbornoj komisiji Hadžići.

Podaci koji se dostavljaju su: ime, prezime, datum rođenja i puna adresa prebivališta, odnosno boravišta za raseljena lica, a po mogućnosti i broj telefona.

 

Općinska izborna komisija

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0