Za nepropisno bacanje otpada kazne će biti i do 5.000 KM

*Općina Hadžići: Ukoliko prijavite nesavjesne građane koji bacaju smeće biće te nagrađeni*

Komunalni inspektori i policajci će moći uskoro da naplate kaznu i do 5.000 KM onim osobama koje budu nepropisno odlagale otpad. Odluka o prekršajima protiv javnog reda i mira koja reguliše između ostalog i ovu oblast, a koju je Općinsko vijeće Hadžići usvojilo još 2008. godine, predvidjela je vrlo male kazne za one osobe koje svoje smeće odlažu mimo kontejnera. Te kazne su trenutno od 150 KM do 450 KM.

–  Formiranje divljih deponija i bacanje smeća na javne površine i mimo mjesta predviđenih za odlaganje otpada su uzele maha na području općine Hadžići. To nas je primoralo da revidiramo našu Odluku o prekršajima protiv javnog reda i mira. Kazne će biti od 1.000 KM do 5.000 KM za bacanje smeća u prirodu, a svaki savjesni građanin koji prijavi ovakav slučaj biće posebno nagrađen od Općine Hadžići. Dakle, ukoliko zateknete nesavjesne građene da bacaju otpad u prirodu i mimo kontejnera uslikaj te to, zapišite broj tablica ukoliko koriste vozila, prijavite komunalnom inspektoru i bićete adekvatno nagrađeni, pojasnio je Općinski načelnik Hamdo Ejubović.

 

Odluka o prekršajima protiv javnog reda i mira iz 2008. godine

 

Novčanom kaznom od 100,00 KM kazniće se za prekršaj:

– ko uznemirava stanare upotrebom telefona, zvonceta ili interfona ili kucanjem na vrata stana bez potrebe, kao i radi prodaje robe, gatanja ili proricanja sudbine ili pružanja usluga koje nisu ugovorene ili naručene;

– ko pršće prolaznike vodom prilikom pranja ulica, pločnika ili dvorišta, zalijevanja vrtova ili travnjaka ili od vozila u pokretu;

– ko pere motorna vozila ili prosipa motorna ulja na mjestu gdje to nije predviđeno;

– ko pere ćilime i slične predmete ispred zgrada ili ko istresa tepihe, jorgane, posteljine, stoljnjake i druge tkanine sa balkona stambenih zgrada, i ko prodaje novine ispred i na raskrsnicama.

 

Novčanom kaznom od 150,00 KM do 450,00 KM kazniće se za prekršaj:

– ko baca na prolaznike i vozila led ili snijeg savijen u grudve, kamenje ili druge predmete ili ko baca na prolaznike predmete, hranu ili prosipa tekućinu iz zgrada ili ograđenih prostora;

– ko pere prozore ili druga stakla na vozilima ispred i na raskrsnicama;

– ko piše grafite po fasadama i ulazima zgrada, javnim prevoznim sredstvima, spomenicima, potpornim zidovima, reklamnim panoima i sl.;

– ko lomi ili na drugi način oštećuje ili uništava sadnice i rasad na javnim površinama;

– ko se vješa ili penje na sredstva javnog gradskog saobraćaja, ili ko iskače, izlazi ili se naginje iz sredstava javnog gradskog saobraćaja u pokretu;

– ko se bavi kupovinom radi prodaje ili prodaje bioskopske ili druge ulaznice radi zarade, kao i prodaje ulaznica na mjestu koje nije određeno za tu svrhu,

ko pomjera kontejnere za smeće sa mjesta koja su utvrđena odlukom nadležnog organa ili ko odlaže smeće mimo kontejnera ili ko pali vatru u i oko kontejnera za smeće ili ko ošteti kontejner za smeće;

– ko ulazi ili se okuplja u napuštenim privatnim ili državnim objektima;

– ko postupa sa životinjama na način kojim izaziva uznemirenje ili negodovanje građana, ili ko ne ističe upozorenja na opasnost na ulazu u zatvoreno dvorište ili drugi određeni prostor gdje su smještene opasne životinje ili ko uvodi životinje u prodavnice i slične objekte ili ko kupa životinje ili ne ukloni nečistoće iza životinja na javnom mjestu, i

– ko surovo postupa sa životinjama, izaziva ih ili ih podstrekava na borbu, ili ko kolje životinje na javnom mjestu, izuzev u dvorištima i baštama individualnih stambenih objekata za vrijeme vjerskih praznika.

 

Novčanom kaznom od 200,00 KM do 600,00 KM kazniće se za prekršaj:

– ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine ili sličnim obmanjivanjem, ili ko objavljuje oglase, propagira ili na drugi način građane poziva ili podstiče da se podvrgnu vračanju ili proricanju sudbine, ili ko u vračanju na bilo koji način pomaže licu koje se bavi tim aktivnostima;

– ko, u svojstvu posjetioca, unosi alkoholna pića u sportske i kulturne objekte za vrijeme održavanja sportskih i kulturnih manifestacija;

– ko konzumira alkohol na otvorenim prostorima, parkovima, ispred prodavnica i drugim prostorima koji nisu za to predviđeni;

– ko nedozvoljeno koristi javnu površinu bez odobrenja nadležnog organa;

– ko prodaje robu ili pruža usluge na javnim površinama bez odobrenja nadležnog organa i bez obzira da li se nalazi u svojstvu trgovca;

– ko neovlašteno izvodi radove na instalacijama i provlači ove instalacije u stambenim zgradama za čije je izvođenje potrebno odobrenje i saglasnost nadležnog organa;

– roditelj, usvojilac, odnosno staralac maloljetnika koji je učinio prekršaj protiv javnog reda i mira propisan ovom Odlukom, ako je izvršenje prekršaja posljednica njegovog propuštanja dužnosti staranja o maloljetniku, a u mogućnosti je da takav nadzor vrši.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0